Hurda Aluminyum

Hurda Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz.

Hurda Bakır

Hurda Bakır, Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, elektriği diğer bütün metaller içinde iyi ileten metal olması gibi nedenlerden ötürü geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Hurda Çinko

Hurda Çinko mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyici bir etmendir. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır.

Hurda Demir

Hurda Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en çok bulunan metaldir.  Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren elementel halde bulunur. Metalik demir elde etmek için

Hurda Sarı

Sarı Hurdası; bakır ve çinko hurdasının karışımına verilen addır. Musluktan vanaya, su saatinden farklı metaryerler ve inşaat malzemelerine kadar geniş bir kullanım alanı olan pirinç, sanayi sektöründe de tercih edilir.

Hurda Kurşun

Hurda Kurşun, Kullanılmakta olan en eski metallerden biridir. Kurşun cevherleri yer altından kazma, patlatma, kırma ve öğütme aşamalarından geçirilerek çıkarılır ve daha sonra ekstraktif metalurji yöntemleriyle işlenirler

Hurda Krom

Hurda Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle, metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. En önemli kullanım alanı Nikel ile beraber paslanmaz çeliklerdedir..

Hurda Kablo

Hurda kablo ya da bir diğer deyişle kablo hurdası elektrik, elektronik ve sanayide kullanılan her türlü kabloların hurdalarına verilen genel bir isim olmakla beraber özellikle hurda kabloların içinde bulunan bakır nedeniyle hurda kablo önemlidir.